Kurzy střelecké přípravy

Jsme držitelem akreditace Ministerstva Vnitra ČR pro pořádání kurzů Střelecké přípravy v rámci nadstavbového zákona č.14/2021Sb

Střelecká příprava MV-101- Teorie
Střelecká příprava MV-102/pistole
Střelecká příprava MV-102/dlouhá zbraň
Střelecká příprava MV-201 - Měkké cíle


Termíny kurzů:

MV- 101 - Teorie

Datum: 19.5. 2024 (8:00-15:30)
Cena: 2000,-Kč
Místo: Pražská tř. 2729, České Budějovice
Minimální počet účastníků: 5
Maximální počet účastníků: 15

MV- 102 - Pistole

Datum: 1.6. 2024 (8:00-16:00)
Cena: 3000,-Kč
Místo: střelnice Prachatice
Minimální počet účastníků: 8
Maximální počet účastníků: 16
Podmínka účasti: Splněný kurz MV-101

MV- 201 - Měkké cíle

Datum: 9.8. -11.8.2024 2024 ( každý den 8:00-16:00)
Cena: 7500,-Kč
Místo: střelnice SSK Sedlice u Blatné (Pátek a sobota), SAMI Academy České Budějovice (neděle)
Minimální počet účastníků: 8
Maximální počet účastníků: 16
Podmínka účasti: Základní aprobace  (MV-101 + MV-102 + Hodnocené střelby)

Závod "obranná střelba" - součástí jsou Hodnocené střelby

Zveřejnění  propozic závodu: 30 dní před závodem
Datum: 1.6. 2024
Čas: 16:30 - 18:00
Místo: Střelnice Prachatice
Startovné: 500,-Kč
Max počet účastníků:30
Počet nábojů: 30ks
Zbraň: samonabíjecí pistole
Vybavení: Ochrana sluchu a zraku, pistolové pouzdro, pouzdro na zásobníky
V rámci závodu se budou hodnotit dvě pohybové situace, přičemž jedna z nich je "Hodnocené střelby" dle přílohy č. 5 k nařízení vlády č 255/2021, celkové hodnocení závodu je součet časů obou stanovišť. 


Pro oblast vnitřního pořádku a bezpečnosti České republiky se zřizují tyto programy střelecké přípravy:

a) program střelecké přípravy MV-101, který je zaměřen na teoretické znalosti a bezpečný nácvik dovedností při nakládání se střelnými zbraněmi a na jejich použití v nutné obraně a v krajní nouzi,

b) program střelecké přípravy MV-102, který je zaměřen na použití krátké kulové zbraně nebo dlouhé kulové zbraně v nutné obraně a v krajní nouzi,

c) program střelecké přípravy MV-201, který je zaměřen na praktické postupy při napadení snadno zranitelného cíle nebo útoku aktivního útočníka,

d) program střelecké přípravy MV-301, který je zaměřen na nakládání se střelnými zbraněmi v rámci opatření při krizových stavech 

e) program střelecké přípravy MV-1-500, který je zaměřen na individuální střeleckou přípravu držitele pokročilé aprobace v systému střelecké přípravy.

MV - 101 - TEORIE

Kurz pro program střelecké přípravy MV-101 zahrnuje teoretickou výuku v minimálním časovém rozsahu 8 výukových hodin zaměřenou na

a) zásady bezpečného nakládání se střelnou zbraní, vymezení účinků střelných zbraní, jejich dostřelu a rizika odrazu střely a průstřelu různých druhů překážek,

b) právní rámec nutné obrany, krajní nouze a zákonné povinnosti po použití střelné zbraně,

c) situační přehled, způsoby vyhnutí se situaci, která by mohla vyústit v použití střelné zbraně, a ochranu nezúčastněné osoby,

d) zásady komunikace v rizikové situaci s cílem bezpečného uklidnění nebo zmírnění konfliktu,

e) použití obranného prostředku odlišného od střelné zbraně namísto střelné zbraně,

f) taktické zásady řešení sebeobranných situací s použitím střelné zbraně,

g) technické aspekty střelné zbraně, střeliva a dalšího vybavení s ohledem na nošení a použití střelné zbraně v podmínkách nutné obrany a krajní nouze,

h) rozbor reálných případů použití střelné zbraně v podmínkách nutné obrany a krajní nouze a

i) postupy poskytování první pomoci zaměřené na střelná poranění.

Namísto střelné zbraně se v kurzu pro program střelecké přípravy MV-101 používá cvičná maketa střelné zbraně, která vylučuje použití střeliva a která je výrazně barevně odlišena od zbraně určené pro ostrou střelbu.

MV - 102 - Pistole

Kurz pro program střelecké přípravy MV-102 zahrnuje praktický výcvik ve střelbě z krátké kulové zbraně  zbraně v minimálním rozsahu 250 výstřelů a v minimálním časovém rozsahu 8 výukových hodin zaměřený na

a) střelbu na malou vzdálenost a střelbu z krátké kulové zbraně až po vzdálenost 15 m

b) střelbu ze standardních i nestandardních poloh střelce a střelbu z klidu i za pohybu směrem k terči a od terče a za pohybu do strany,

c) nácvik tasení skrytě nošené krátké kulové zbraně , a to z různých výchozích poloh střelce, zejména zády k terči, bokem k terči a vsedě,

d) střelbu na více terčů, včetně terčů, které jsou částečně zakryty překážkou, a terčů, které jsou částečně zakryty zakázanou siluetou,

e) střelbu zpoza krytu a

f) řešení závad zbraně a přebíjení zbraně.

MV - 102 - Dlouhá zbraň

Kurz pro program střelecké přípravy MV-102 zahrnuje praktický výcvik ve střelbě z  dlouhé kulové zbraně v minimálním rozsahu 250 výstřelů a v minimálním časovém rozsahu 8 výukových hodin zaměřený na

a) střelbu na malou vzdálenost a střelbu  z dlouhé kulové zbraně až po vzdálenost 50 m,

b) střelbu ze standardních i nestandardních poloh střelce a střelbu z klidu i za pohybu směrem k terči a od terče a za pohybu do strany,

c) nácvik použití dlouhé kulové zbraně v souvislosti s jejím nošením na ponosovém řemenu s následnou střelbou, a to z různých výchozích poloh střelce, zejména zády k terči, bokem k terči a vsedě,

d) střelbu na více terčů, včetně terčů, které jsou částečně zakryty překážkou, a terčů, které jsou částečně zakryty zakázanou siluetou,

e) střelbu zpoza krytu a

f) řešení závad zbraně a přebíjení zbraně.

MV - 201 - Měkké cíle

Kurz pro program střelecké přípravy MV-201 zahrnuje

a) teoretickou výuku v minimálním časovém rozsahu 8 výukových hodin zaměřenou na

1. zásady bezpečného nakládání se střelnou zbraní se zvláštním přihlédnutím k podmínkám míst veřejnosti volně přístupných a situacím zahrnujícím snadno zranitelné cíle a obranu proti aktivnímu útočníkovi,

2. vymezení problematiky snadno zranitelných cílů a obrany proti aktivnímu útočníkovi,

3. právní rámec nošení a použití střelné zbraně v souvislosti s ochranou snadno zranitelných cílů a obranou proti aktivnímu útočníkovi,

4. doporučené postupy s ohledem na vývoj a dopady útoku a povinnosti osob v souvislosti se zásahem složek integrovaného záchranného systému,

5. rozbor reálných případů útoků aktivního útočníka,

6. první pomoc v souvislosti s ochranou snadno zranitelných cílů nebo obranou proti aktivnímu útočníkovi a

7. problematiku nálezu munice, výbušnin a výbušných předmětů,

b) praktický výcvik ve střelbě z krátké kulové zbraně v minimálním rozsahu 150 výstřelů a v minimálním časovém rozsahu 8 výukových hodin zaměřený na

1. střelbu na malou vzdálenost a střelbu až po vzdálenost 50 m,

2. střelbu v komplexní rozhodovací situaci s větším množstvím zakázaných siluet v bezprostřední blízkosti střelce i terče,

3. střelbu zpoza různých krytů a z různých stran krytů,

4. střelbu po vyhledání vhodného krytu,

5. střelbu na pohyblivé nebo mizející terče,

6. střelbu obouruč a střelbu s držením zbraně silnou rukou nebo slabou rukou a

7. přechod mezi použitím krátké kulové zbraně a dlouhé kulové zbraně a

c) praktický výcvik ve střelbě z dlouhé kulové zbraně v minimálním rozsahu 150 výstřelů a v minimálním časovém rozsahu 8 výukových hodin zaměřený na střelbu

1. na vzdálenost od 7 m až po vzdálenost 100 m nebo po vzdálenost 50 m, pokud se použijí adekvátně redukované terče,

2. v komplexní rozhodovací situaci s větším množstvím zakázaných siluet v bezprostřední blízkosti střelce i terče,

3. zpoza různých krytů a z různých stran krytů a

4. na pohyblivé nebo mizející terče..

Podmínky k účasti

Podmínkou účasti na programu střelecké přípravy je

a) vznik branné povinnosti nebo dobrovolné převzetí branné povinnosti; tato podmínka zůstává splněna i v případě, že branná povinnost zanikla z důvodu uvedeného v § 7 písm. a) nebo e) branného zákona, a

b) fyzická účast účastníka programu střelecké přípravy po celou dobu trvání kurzu pro příslušný program střelecké přípravy.

Podmínkou účasti na programu střelecké přípravy pro oblast vnitřního pořádku a bezpečnosti České republiky je dále držení zbrojního průkazu skupiny E a v případě programu střelecké přípravy

a) MV-102 absolvování programu střelecké přípravy MV-101,

b) MV-201 získání základní aprobace v systému střelecké přípravy,

c) MV-301 absolvování programu střelecké přípravy MV-201, nebo

d) MV-201, MV-301 a MV-1-500 zařazení do stanovené zálohy státu podle § 16.

Uchazeč se k účasti na programu střelecké přípravy MV-101, MV-102, MV-201 a MV-301 přihlašuje u akreditované osoby pomocí přihlášky

Účast na programu střelecké přípravy MV-1-500 vzniká vydáním pokročilé aprobace v systému střelecké přípravy.

Ceník

MV-101

1500 Kč

MV - 102 - Pistole

3000 Kč

MV - 102 - Dlouhá zbraň

3000 Kč

MV - 201 - Měkké cíle

7500 Kč

Instruktoři

Mgr. Jindřich Petřík

 • Absolvent VŠ:
  Vysoká škola Evropských a regionálních studií - Bezpečnostně právní činnost
  Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity - Civilní nouzová připravenost
 • Instruktor sebeobrany dle MŠMT
 • Instruktor KRAV MAGA
 • Instructor SAMI-X PRO (pro ozbrojené složky)
 • Člen první pomoci
 • Instruktor střelecké přípravy
 • Zkušební komisař po ZP
 • COMAT LIFESAVER - Certificate NAEMT
 • Instruktor pro teleskopický obušek ESP
 • Instruktor pro pepřový sprej TORNADO ESP

pplk. Mgr. Pavel Černý, v.v.

 • Absolvent VŠ:
  FTVS UK, Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, specializace Vojenský obor - zaměření na speciální armádní dovednosti příslušníků zvláštních útvarů AČR
 • Instruktor Policie ČR - střelba, sebeobrana, taktika (1993 - 2000)
 • lektor MV ČR pro speciální zbraně, garant kurzů pro instruktory Policie ČR (2000 - 2004)
 • instruktor a metodik OMIV, tvorba modelových situací (specializace taktických aspektů rizikových zákroků, 2004 - 2008)
 • oficiální instruktor FX Simunition pro ČR - metodické vedení kurzů uživatelů tréninkového soupeřského systému pro ozbrojené složky (certifikace Andro, Itálie 2012)
 • vrchní instruktor a metodik ESP pro speciální výcvik s teleskopickým obuškem
 • šéfinstruktor CZ Shooting Academy - výcvikového a testovacího týmu Zbrojovky UB
 • hlavní instruktor Tactical Rescue Academy - Specializované výcviky neodkladné první pomocí v extrémních a bojových podmínkách na bázi TCCC (akreditace MŠMT)
 • instruktor Vojensko-praktického lezení Armády ČR (výškových armádních činností - vojenský obor FTVS UK)
 • trenér I. třídy pro střelecké disciplíny UIT (specializace na FTVS UK)
 • instruktor pro donucovací prostředky AIR TASER (certifikace u Policie ČR)
 • zkušební komisař pro Zkoušku odborné způsobilosti pro získání zbrojního průkazu

Mgr. Stanislav Kazbunda

 • Absolvent VŠ: Policejní akademie ČR - Kriminalistika
 • Pedagog - Trivis - Střední škola veřejnoprávní Vodňany
  -střelecká příprava, kriminalistika
 • Instruktor střelecké přípravy
 • Lektor dalšího vzdělávání

Filip Buřič

 • Instruktor Krav Maga
 • Instructor SAMI-X PRO (pro ozbrojené složky)
 • Instruktor sebeobrany dle MŠMT
 • Instruktor pro teleskopický obušek ESP
 • Instruktor pro pepřový sprej TORNADO ESP
 • COMAT LIFESAVER - Certificate NAEMT